Magnetoterapia

Magnetoterapia spočíva v pôsobení umelého magnetického poľa určitých parametrov na ľudský organizmus. Jedná sa teda o fyzikálnu terapiu, pri ktorej je generované veľkoplošné pulzné magnetické pole nízkej frekvencie. Elektrické prúdy vyvolané pulzným magnetickým poľom mierne zvýšia teplotu exponovaného tkaniva, a to o 0,5 až 1 °C.

Úroveň súčasných moderných poznatkov umožňuje účinne využívanie pulzného nízkofrekvenčného magnetického poľa v medicíne, kúpeľovej liečbe i pri domácej rehabilitácii. Pulzné nízkofrekvenčné magnetické pole pozitívne ovplyvňuje biochemické a biofyzikálne reakcie v bunkách, medzi bunkami a rovnako zlepšuje priechodnosť bunkových membrán. Výsledkom tohto procesu je skutočnosť, že bunky sú v zvýšenej miere zásobované kyslíkom a ostatnými dôležitými látkami, čím sa zlepšuje proces látkovej výmeny.

Magnetoterapia Prešov

Magnetoterapia má pri správnej aplikácii otvoriť porušené cesty k autoregulácii a autoreparácii organizmu, pretože ľudský organizmus je obdarený touto schopnosťou a ktorékoľvek ochorenie potom znamená jej narušenie. Okrem lokálneho pôsobenia na tkanivo, aktivuje magnetické pole celú radu obranných systémov organizmu, ako napríklad imunitný, zvýšený účinok bakteriofága, ovplyvnenie vegetatívneho systému, a pod.

CENNÍK PROCEDÚR

Funkčné fitness centrum

Pro Workout Gym je funkčné fitness centrum, ktoré sa zameriava na funkčné, kruhové a skupinové tréningy pre všetky vekové kategórie.

čítajte viac o Pro Workout Gym